SYGEPLEJERSKEN

 

Sygeplejerskerne varetager en stor del af vores kontrol af blodtryk, sukkersyge, kostvejledning og blodfortyndingsbehandling.
Hos sygeplejersken har du desuden mulighed for at få taget blodprøver, lavet lungefunktionsundersøgelse, allergi-priktest, få vaccinationer, fjernet tråde, behandlet sår og lignende.
Sygeplejerskerne varetager også konsultationer med P-pillekontroller og hjælpe med en del af de akutte problemer.